Изкупуване на вземания

Процедурата оказва значителен положителен ефект върху счетоводния баланс, освобождава човешки и финансов ресурс на нашите партньори, като им позволява да се фокусират върху основната си дейност.

Предлагаме справедлива оценка на оферираните портфейли и професионализъм при съпътстващите дейности

Служителите ни изчисляват стойността на вземането в зависимост от неговия вид, размер, срок на просрочие и др., след което всички подробностите се обсъждат с вас.

Финанс Протект изкупува порфейли с различни характеристики, както обезпечени така и необезпечени, като:

  • Ипотечни Кредити
  • Потребителски кредити
  • Вземания по кредитни карти
  • Кредитни Линии
  • Междуфирмени вземания

Чрез изкупуването на вашите просрочени вземания ние ви осигуряваме бърза ликвидност,подобрение на финансови показатели,освобождаване на провизии, ускоряване на паричния поток, осигуряване на финасова стабилност, като поемаме риска от неплащане и ви освобождаваме от притеснението на несъбраните задължения.