Съдебно Събиране

Финанс Протект е компания, която в годините натрупа незаменим опит в областта на управлението и събирането на вземания. Нашата история и професионализъм ни позволи да изградим екип от специалисти, които днес умело управляват сложни казуси и случаи. Едно от сериозните преимуществата на дружеството е наличната ни експертиза при обработването на голям обем от дела на всички етапи от процеса. Разбира се това ни задължава постоянно да усъвършенстваме уменията на екипа си, за да сме винаги подготвени да предложим изгодни варианти и решения на нашите клиенти.

Финанс Протект предлага пълния спектър от правни услуги, свързани с процеса по събиране на вземания: изготвяне и депозиране на документите в съда, бързо снабдяване с изпълнителен лист, образуване на изпълнително дело и постоянна комуникация със съдебния изпълнител до пълното погасяване на вземането.

Ние от Финанс Протект използваме изцяло законосъобразни процедури, които се стремят максиално да защитават интереса и репутацията на нашите клиенти.